Word jij onze nieuwe goede buur?

Goede buren maken Nest compleet! We geloven sterk in de kracht van betrokken buren. Samen bouwen we aan een buurt waarin we er voor elkaar zijn. Of het nu gaat om kleine dagelijkse hulp of het organiseren van gezellige buurtactiviteiten, iedereen kan op zijn eigen manier een waardevolle bijdrage leveren. Doe je mee?

In Nest is er 1 appartement en 1 studio beschikbaar voor goede buren. Ook is er 1 appartement beschikbaar voor een goede buur die ook pleegzorg wil bieden.

Hieronder vind je meer informatie over goede buren en de beschikbare woningen. Heb je vragen? Mail ons dan op nest@koosutrecht.nl of bel naar Carien de Graaf op 06-22122167.

Informatie goede buur

Vind jij het leuk om die goede buur te zijn voor project Nest? 
Dit kan in appartement nr. 30 of studio nr. 34.

Het bekende spreekwoord zegt het eigenlijk al: beter een goede buur dan een verre vriend. Voor iedereen is het fijn om een buur te hebben die soms iets voor je kan betekenen en andersom. Met kleine dingen die buren voor elkaar doen kan je al veel betekenen voor een ander. Zo bouwen we aan een community waarin iedereen een goede buur voor elkaar kan zijn.
Ja zeker, ook als alleenstaande kan je een goede buur zijn. Het is wel belangrijk dat je eigen leefsituatie stabiel is.
Ja zeker, ook als gezin kan je een goede buur zijn. Het appartement is groot genoeg voor een gezin van ongeveer drie personen. Het is wel belangrijk dat je eigen leefsituatie stabiel is.
Het goede buur appartement is 75m2.
De huur voor het goede buur appartement bedraagt € 752,74 per maand. In sommige situaties is het mogelijk Huurtoeslag aan te vragen, maak hiervoor een proefberekening op www.toeslagen.nl.

Informatie goede buur pleegzorg

Voor appartement nr. 32 zoeken we een single/ stel/ gezin die goede buur wilt zijn maar ook jongeren vanuit de pleegzorg wil opvangen. We vragen je dus om pleegouder te worden voor jongeren die tijdelijk een plek nodig hebben. Dit noemen we een Time-out plek. Het is dus echt voor tijdelijke opvang van jongeren.

Voor de time out plek verwachten we affiniteit met de doelgroep jongeren en dat je voldoet aan de voorwaarden die gelden voor het worden van pleegouders. Klik hier voor onze vacature met meer informatie.
Om pleegouder te worden moet je is het belangrijk dat je wilt investeren in het voorbereidingstraject. Dit traject bestaat uit trainingsavonden en gesprekken met KOOS over het pleegouderschap en de samenwerking met KOOS. In deze procedure kijken we gericht of je past bij het project Nest en bereid bent om te verhuizen. Dit traject helpt jou om te kiezen of je voor het pleegouderschap wilt gaan en of er geen bezwaren zijn. Het is belangrijk dat je een jongere structuur, warmte en veiligheid kan bieden. Daarom is het wel van belang dat je eigen leefsituatie stabiel is.
Bij KOOS werken professionals met veel ervaring op het gebied van pleegzorg. Ze hebben bijvoorbeeld veel kennis van hechting en de ontwikkeling van kinderen en jongeren, maar weten ook wat er allemaal geregeld moet worden en met wie in een situatie waarin een jongere even tijdelijk niet thuis kan wonen. KOOS zorgt bij een plaatsing voor de begeleiding van zowel de pleegouders als de jongere en kan andere vormen van expertise binnen de jeugdhulp betrekken als dat nodig is. Samen maken jullie bij elke plaatsing een plan met doelen en acties voor de periode tijdens en na de time out plek.
In principe zo lang als nodig is. De ervaring leert dat dit gemiddeld zo’n vier weken is, soms wat langer en soms wat korter. Een time-out plek is wel per definitie tijdelijk, met als doel om even uit een onrustige of onveilige situatie te komen, waarin een jongere zich bevindt. De periode op een time-out plek wordt gebruikt om vanuit rust samen met de jongere de zaken op een rijtje te zetten. Waar wil de jongere naartoe werken? Wat moeten we daarvoor samen veranderen? Daarin bieden we als KOOS begeleiding, samen met onze partners in de wijk, zoals het Buurtteam en jongerenwerk.
Tijdelijk verblijven op een time out plek heeft vaan veel impact op een jongere. Om voldoende rust te kunnen bieden aan de jongere, gaan we in principe uit van maximaal één jongere tegelijk. Zo kunnen we allemaal voldoende tijd en aandacht besteden aan wat er nodig is voor de jongere op korte termijn.
De prijs van de huurwoning is afhankelijk van het inkomen van de bewoner en werkt volgens de gewone puntentelling. Om iets van een indicatie te geven zit het rond de 800- of 1000,- euro.

Het appartement is 131 m2 en heeft 4 slaapkamers en 3 badkamers.

Wat leuk dat je interesse hebt om een goede buur met een time out plek te worden in het Nest! We maken allereerst graag kennis met je om te kijken of onze verwachtingen overeen komen. Je kan ook een voorlichtingsavond over pleegzorg bijwonen om meer informatie te krijgen over wat het bieden van een time out plek inhoudt. Als we daarna nog steeds enthousiast zijn, starten we met het voorbereidingsprogramma voor toekomstige pleegouders. Ook gaan we in gesprek over praktische zaken zoals de huurovereenkomst en het moment van verhuizing.

Mail of bel Carien de Graaf 06-22122167  nest@koosutrecht.nl

Als de problemen thuis niet zelfstandig en vanuit de thuissituatie kunnen worden opgelost, kan een time out plek de nodige rust bieden. Vaak speelt er dan veel in het leven van een jongere en het gezin en soms speelt daar ook onveiligheid een rol. De jongere is of al bij KOOS in zorg of wordt aangemeld via het buurtteam of Veilig Thuis. 
De time-out plek is in principe bedoelt voor jongeren van tussen de 12 en de 16 jaar oud. Ook hierin kijken we op maat wat passend is en kan bijvoorbeeld om inhoudelijke redenen een jongere van 11 alsnog in aanmerking komen.

Wil jij onderdeel uitmaken van dit bijzondere woonproject?

Meld je dan nu aan. Heb je nog vragen? Mail ons op nest@koosutrecht.nl

Scroll naar boven